Διαβάστε τι συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή καθώς και την απόφαση εδώ