Δήμος Σάμης: Αίτημα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού-Πόσες θέσεις & με ποιες ειδικότητες (απόφαση-λίστα)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ