Διαβάστε την συζήτηση, το σκεπτικό & την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης εδώ