Δείτε τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβολίου καθώς κια την απόφαση που ελήφθη εδώ