Διαβάστε αναλυτικά τι συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εδώ