Διαβάστε πιο κάτω την ανακοίνωση του Δήμου Σάμης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ