Δήμος Σάμης: Δημοπρατεί έργο 411.000 ευρώ για «Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων και αυλειων χώρων»-Οι εργασίες που θα γίνουν (διακήρυξη)

Οι λεπτομέρειες στην διακήρυξη του Δήμου Σάμης εδώ