Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τι παρεμβάσεις περιλαμβάνει το έργο καθώς και τον τρόπο δημοπράτησης εδώ