Διαβάστε αναλυτικά τις λεπτομέρειες στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εδώ