Διαβάστε την συζήτηση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, τις τοποθετήσεις καθώς και την απόφαση εδώ