Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εδώ