Αρχική Πολιτική Δήμος Σάμης: Η Εριγώνη Βαλσάμου εντεταλμένη σύμβουλος (Αρμοδιότητες)

Δήμος Σάμης: Η Εριγώνη Βαλσάμου εντεταλμένη σύμβουλος (Αρμοδιότητες)

????????????????????????????????????

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σάμης Μάκης ΜΟνιάς ορίζει την Εριγώνη Βαλσάμου ως εντεταλμένη σύμβουλο  του Δήμου Σάμης, με θητεία μέχρι 31-8-2021 και της αναθέτει χωρίς αμοιβή:
Α. Την εποπτεία και συντονισμό των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι»
Β. Τις αρμοδιότητες Πρόνοιας (αρθ.6 παρ.1 ΟΕΥ)
Γ. Τις αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών
Δ. Τις αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου
Ε. Τις αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών
ΣΤ. Τις αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλλων