Δήμος Σάμης: Η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης & η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου