Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σάμης για το νέο κανονισμό λειτουργίας που ψήφισε το σώμα.

Δείτε τον στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F9%CE%9446%CE%9C%CE%933%CE%99-%CE%A4%CE%99%CE%94?inline=true