Δήμος Σάμης: Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τις παραλίες-Ποιοι είναι οι ανάδοχοι & ποιοι απορρίφθηκαν από την Επιτροπή (λίστα-απόφαση)