Δείτε όλες τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου καθώς και την απόφαση εδώ