Δήμος Σάμης: Προχωράει σε πρόσληψη 3 ατόμων-Οι ειδικότητες & τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)

Οι λεπτομέρειες στην προκήρυξη του Δήμου Σάμης εδώ