Δήμος Σάμης: Προχωράει σε πρόσληψη 6 ατόμων εποχικού προσωπικού (ειδικότητες-απόφαση)