Όλες οι λεπτομέρειες στην προκήρυξη που ανάρτησε ο Δήμος Σάμης εδώ