Δήμος Σάμης: Προχωράει το έργο της αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στα Κουλουράτα-Εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού με ανάδοχο (απόφαση)

Οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ