Δήμος Σάμης: Προγραμματική σύμβαση με ΕΔΑΚΙ για την διαχείριση των στερών αποβλήτων & απορριμμάτων (απόφαση)