Δήμος Σάμης: Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για Μελισσάνη-Δρογκαράτη-Μύρτο & Αγία Ευφημία (απόφαση)

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020.