Δήμος Σάμης: Προσλήψεις τριών ατόμων για τις ανάγκες πυρασφάλειας (ειδικότητες-απόφαση)

Πέρασε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή