Δήμος Σάμης: Πρόταση για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας (απόφαση)