Δήμος Σάμης: Πρόταση στο “Αντώνης Τρίτσης” για το έργο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» (απόφαση)

Όλες οι λεπτομέρειες της πρότασης όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ