Ιανός – Πρώτες Αναγκές και Αποκατάσταση Ζημιών

Ο Δήμος Σάμης ενημερώνει τους κατοίκους που επλήγησαν τα νοικοκυριά τους κατά τη θεομηνία της  17ης και 18ης Σεπτεμβρίου, πως σχετικά με αιτήματα για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών και αποκατάστασης τυχόν ζημιάς στην οικοσκευή της κύριας κατοικίας τους, μπορούν:

 1. Να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Σάμης στο τηλέφωνο 2674360521, δηλώνοντας το όνομα, τη διεύθυνση του σπιτιού, περιγραφή ζημιών και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 2. Να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με όποια από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά τους βρίσκονται πρόσφορα στα ΚΕΠ Ερίσου και Σάμης και στο Δημαρχείο Πυλάρου, ώρες 09:00 με 17:00.

Οι τηλεφωνικές και γραπτές αιτήσεις γίνονται προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία από αρμόδιο κλιμάκιο. Όσα δικαιολογητικά υπολείπονται, προσκομίζονται κατόπιν οδηγιών των Υπηρεσιών.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται

 • Αίτηση προς συμπλήρωση
 • Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση κύριας ιδιόκτητης μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας
 • Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 • Στην περίπτωση πολλών δικαιούχων, συγκατοίκηση κλπ, εξουσιοδότηση σε έναν εξ αυτών
 • Ταυτότητα
 • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
 • Πολύτεκνοι- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ΑμΕΑ- Απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ


Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Εριγώνη Βαλσάμου

Κλειστά τα Σπήλαια και ο Μύρτος

Ο Δήμος Σάμης ενημερώνει ότι η παραλία του Μύρτου και τα Σπήλαια Μελισσάνη και Δρογκαράτη θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας.