Δήμος Σάμης: Σημαντικές εργασίες στο δρόμο του Μύρτου (εικόνες)

Εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος (σημιακές τσιμεντοστρώσεις και κλείσιμο λακούβων με ασφαλτόμιγμα),  για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων στον δρόμο του Μύρτου πραγματοποιεί ο Δήμος Σάμης με τις οδηγίες του Αντιδήμαρχου Έργων Σπύρου Σπαθή.