Δήμος Σάμης: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την Παραχώρηση των Κοινοχρήστων Χώρων (ονόματα-απόφαση)