Δήμος Σάμης: Συνεχίζονται οι εργασίες στο δρόμο προς τον Μύρτο (εικόνες)

Ο Δήμος Σάμης μετά την συντήρηση του οδοστρώματος, συνεχίζει τις εργασίες στον δρόμο του Μύρτου για την ασφαλή κυκλοφορία (οχημάτων) των επισκεπτών στην πανέμορφη παραλία, με την άρση των καταπτώσεων και φερτών υλικών (χώματα, πέτρες κλπ.) από τις άκρες του οδοστρώματος. Και πάντα με την επίβλεψη της Τεχνικής του Υπηρεσίας και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σπύρουθ= Σπαθή