Διαβάστε την συζήτηση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου καθώς και την απόφαση εδώ