Οι λεπτομέρειες στην απόφαση του ΥΠΕΣ εδώ

Πιο συγκεκριμένα:

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης
με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού και υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και
6
Τουρισμού του Δήμου Σάμης» διαρθώνεται ως
εξής:
. Υποέργο 1ο: Εγκατάσταση – Οργάνωση και
λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου
Σάμης και αφορά σε:
• Mελέτη εφαρμογής για τις εφαρμογές και
πλατφόρμες διαχείρισης κινδύνων και πολιτικής
προστασίας, και εγκατάσταση εξοπλισμού και
λογισμικού.
• Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου
αισθητήρων και εξοπλισμού επόπτευσης και
κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων με χρήση
τεχνολογιών «Διαδικτύου των Πραγμάτων».
• Για τον εξοπλισμο του κέντρου διαχείρισης
κρίσεων Πολιτκής Προστασίας θα γίνει προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού που θα εξειδικευτεί
στη μελέτη εφαρμογής.
• Ενιαία Πλατφόρμα Διασύνδεσης στοιχείων
Διαδικτύου των Πραγμάτων.
• Ψηφιακό Κέντρο Διοικητικής Υποστήριξης
Διαχείρισης Κρίσεων.
• Ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης πολιτών και
επισκεπτών.
• Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης
συνεπειών και Παραμετροποίηση στην
πλατφόρμα Πολιτικής Προστασίας.
• Τρεις (3) Σειρήνες ήχου αυτόματης
ενεργοποίησης.
• Οθόνες Εξωτερικού Χώρου.
• Προμήθεια αναμεταδοτών και ασυρμάτων με
ενσωματωμένο GPS tracker και συμβατών με το
σύστημα Automatic Packet Reporting System
(APRS) για την κάλυψη της παρακολούθησης
των οχημάτων του Δήμου ή/και μισθωμένων
οχημάτων. (Π/Υ: 396,800.00€)
7
. Υποέργο 2ο: Δράσεις προστασίας του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
COVID-19 και περιλαμβάνει:
• Mελέτη εφαρμογής για την ψηφιοποίηση των
αρχείων του Δήμου καθώς και τις ανακαίες
προσαρμογές για την χρήση για λόγους
κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας οθονών
εξωτερικού χώρου.
• Ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του Δήμου,
επεξεργασία και αρχειοθέτηση ψηφιακού υλικού.
• Εγκατάσταση οθονών σε επιλεγμένα σημεία
για την ενημέρωση των πολιτών/ τουριστών σε
θέματα που αφορούν μέτρα προστασίας. (Π/Υ:
103,540.00€)
. Υποέργο 3ο: Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος του Δήμου Σάμης και
αφορά σε υπηρεσίες εικονικών ψηφιακών
τουριστικών διαδρομών και υποβοηθούμενης
πραγματικότητας. (Π/Υ: 163.060,00€)
. Υποέργο 4ο: Δαπάνη προετοιμασίας και
υποβολής φακέλου. (Π/Υ: 6.200,00€)

Προηγούμενο άρθροΔήμος Αργοστολίου: Αλλάζει χώρο συνεδρίασης το δημοτικό συμβούλιο-Που πηγαίνει (απόφαση)
Επόμενο άρθροΈφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Νικολακόπουλος ενώ κολυμπούσε στη Σύρο