Δήμος Σάμης: Τοποθετήθηκαν οι νέοι υπάλληλοι σε τμήματα & διευθύνσεις (ονόματα-υπηρεσίες-απόφαση)