Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ