Δήμος Σάμης: Ζήτησε να προσλάβει 8 άτομα όμως εγκρίθηκαν 6-Αυτές είναι οι ειδικότητες (απόφαση)

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εδώ