Δημόσιο: Η διαδικασία προσλήψεων μονίμων και συμβασιούχων την 3ετια 2020-2023

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε εφαρμογή του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», αποστέλλει – προς όλους τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Νόμου, φορείς της Δημόσιας Διοίκησης – εγκύκλιο, με τις οδηγίες για την κατάρτιση του 1ου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού των ετών 2020-2023.Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Σχεδίων από τα άλλα Υπουργεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται η 29η Μαρτίου 2019.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | Προβολή/κατέβασμα

Αναδημοσιευση από epoli.gr