Δημοσκόπηση DATA RC για την «Πελοπόννησο» – Καθαρή πρωτιά της ΝΔ – Αναλυτικά τα ευρήματα

Tην πρόθεση ψήφου για τις Ευρωεκλογές στη Δυτική Ελλάδα (και εκτίμηση με αναγωγή) δημοσιεύει η «Πελοπόννησος» στην έκδοση της Τετάρτης.
Και ακόμα:
Ποια γνώμη έχουν οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας για τις επικείμενες Ευρωεκλογές;
Ποιο είναι το ισοζύγιο γνώμης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης;
Γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα γίνουν οι Ευρωεκλογές;
Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που θα προκύψει;
Στην «Πελοπόννησο» της Τετάρτης πιάνουμε το σφυγμό της Δυτικής Ελλάδας με φόντο τις κάλπες για την εκλογή των αντιπροσώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο.
Το πρώτο γκάλοπ για τις ευρωεκλογές σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την DATA RC. Η ΝΔ προηγείται σαφώς και αδιαφιλονίκητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών σε σχέση με την ΕΕ.
1. Ταυτότητα της έρευνας
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των απόψεων της κοινής γνώμης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωεκλογών 2019. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Αντιπροσωπευτικό δείγμα 620 ψηφοφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανδρών και γυναικών 17 ετών και άνω. Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με στρώματα τις Περιφερειακές Ενότητες χρήση quota στο φύλο, την ηλικία. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς τις εθνικές εκλογές 2015. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 21-27/02/2019. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ποσοτική έρευνα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων, χωρίς την χρήση κάλπης. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. [Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠ.-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.2, Α.Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχής προστ. Ατομ. Δεδ. Ν 472/1997:817]. H DATA RC είναι μέλος του ο ΣΕΔΕΑ και μέτοχος της Ελεγκτικής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής Γνώμης. Τα ευρήματα της έρευνας και ειδικότερα η πρόθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των απόψεων και τάσεων που επικρατούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής.
2. Άποψη για την Ε.Ε.
Από την ερώτηση: «Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τι γνώμη έχετε;»
Σχόλια:

 

Η γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυπώνεται θετική για έναν στους δύο πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ αρνητική είναι για το 30,6%. Ουδέτερη γνώμη ανέφεραν αυθόρμητα το 11,3% των πολιτών. Στην χώρα, σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στις 3/2/2019, θετική γνώμη για την Ε.Ε. έχει το 52% των Ελλήνων ενώ αρνητική το 38%.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ισοζύγιο γνώμης για την Ε.Ε. στους πολίτες διαφορετικών ηλικιών και εκπαίδευση αλλά και διαφορετικής πολιτικής τοποθέτησης. Οι πολίτες νεότερης (17-35 ετών) αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας (60 ετών και άνω) καταγράφουν μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απόψεων ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους πολίτες με ανώτερη και ανώτατη μόρφωση.

 

Επιπλέον, η θετική ή αρνητική γνώμη για την Ε.Ε. φαίνεται να αλληλοεπιδρά με την ψήφο καθώς θετική γνώμη έχει το 73% των πολιτών με πρόθεση να ψηφίσουν ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εκλογές, το 66% των πολιτών με πρόθεση να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αλλά και το 63% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αρνητική είναι η γνώμη του 68% των πολιτών με πρόθεση ψήφου στο ΚΚΕ και το 52% των πολιτών με πρόθεση ψήσου στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ -2019
Ευρωβαρόμετρο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018- ΕΛΛΑΔΑ
Ευρωβαρόμετρο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2018- ΕΕ28
Θετική γνώμη
52,0
31,0
42,0
Ουδέτερη γνώμη
8,0
42,0
39,0
Αρνητική γνώμη
38,0
26,0
18,0
ΔΑ
2,0
1,0
1,0
Πίνακας 1
* Στην έρευνα μας και στην έρευνα της Metron Analysis δεν υπήρχε στις επιλογές των απαντήσεων η ουδέτερη γνώμη. Μόνο σε περίπτωση που αναφερόταν αυθόρμητα καταγραφόταν. Στο Ευρωβαρόμετρο στις προκαθορισμένες απαντήσεις υπήρχε και η ουδέτερη γνώμη.
Σημείωση: Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Σεπτεμβρίου 2018 θετική γνώμη για την ΕΕ είχε το 42% των Ευρωπαίων (ΕΕ28) ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό των θετικών απόψεων έφθανε μόλις το 31% με σημαντικό ποσοστό ουδέτερης γνώμης 42%. Οι διαφορές στα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου και της έρευνας στην ΠΔΕ και στην Ελλάδα-Metron Analysis οφείλονται στην διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση ως προς τις επιλογές των απαντήσεων που έχουν οι ερωτώμενοι. Στην περίπτωση του Ευρωβαρόμετρου υπήρχε προκαθορισμένη η επιλογή της ουδέτερης γνώμης (την οποία τείνουν συνήθως οι ερωτώμενοι να προτιμούν) ενώ στις άλλες δύο έρευνες δεν υπήρχε, απλά καταγραφόταν εάν αναφερόταν αυθόρμητα από τον ερωτώμενο.

1. Γνώση ημερομηνίας Ευρωεκλογών
Από την ερώτηση: «Γνωρίζετε πότε είναι οι επόμενες ευρωεκλογές;»
Σχόλια:
• Η πλειοψηφία των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωρίζει ότι οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2019, ωστόσο ένα πολύ σημαντικό μέρος (27,1%) δεν γνωρίζει.
• Αναλύοντας αυτούς που δεν γνωρίζουν καταγράφονται περισσότερο οι γυναίκες και οι νεότερες ηλικίες.
ΓΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
17-35
36-47
48-59
60-70
71+
Ναι, τον Μάιο του 2019
75,5
54,7
45,0
56,6
62,5
74,7
75,3
Ναι, το 2019 αλλά δεν γνωρίζω ποιο μήνα
2,8
6,0
7,5
7,1
4,8
2,5
2,2
Δεν γνωρίζω
18,6
36,2
45,0
32,7
29,3
19,8
20,4
Ναι, άλλη απάντηση (λάθος)
3,1
3,0
2,5
3,5
3,4
3,1
2,2
Πίνακας 2
2. Ενδιαφέρον για τις Ευρωεκλογές
Από την ερώτηση: «Τον Μάιο θα έχουμε ευρωεκλογές. Πόσο πολύ θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει το αποτέλεσμά τους;
Σχόλια:
Η πλειοψηφία των πολιτών (56,9%) δηλώνει ότι τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών, ωστόσο ένα πολύ σημαντικό μέρος (41,5%) δηλώνει ότι δεν τους ενδιαφέρει. Πανελλαδικά, σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis, το ποσοστό των πολιτών με ενδιαφέρον καταγράφονται στο 60%, ενώ τον Σεπτέμβριο 2018 (σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο) ήταν 44%. Όσο πλησιάζουμε προς τις Ευρωεκλογές το ενδιαφέρον αυξάνεται. Στην ΕΕ27 το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών τον 9/18 είχε καταγραφεί στο 51% των πολιτών των 27 χωρών.
Στην Δυτική Ελλάδα, οι άνδρες ενδιαφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό για τις Ευρωεκλογές συγκριτικά με τις γυναίκες, ενώ μεγαλύτερο είναι και το ενδιαφέρον στους πολίτες με ανώτερη και ανώτατη μόρφωση.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ -2019
Ευρωβαρόμετρο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018- ΕΛΛΑΔΑ
Ευρωβαρόμετρο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2018- ΕΕ27
Πολύ
24,0
9,0
13,0
Αρκετά
36,0
35,0
38,0
Όχι και τόσο
20,0
35,0
29,0
Καθόλου
19,0
21,0
18,0
ΔΓ/ΔΑ
1,0
0,0
2,0
Πίνακας 3
3. Πρόθεση ψήφου για τις Ευρωεκλογές
Από την ερώτηση: «Εάν είχαμε αύριο ΕΥΡΩ εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε; ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ (Αναγωγή επί των εγκύρων)
%
ΣΥΡΙΖΑ
25,4
Ν.Δ.
37,4
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
12,5
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
5,1
ΚΚΕ
8,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
1,9
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ*
9,3
Πίνακας 4
*Στο Άλλο κόμμα περιλαμβάνονται κόμματα που η πρόθεση ψήφου καταγράφεται < 1%: Λαϊκή ενότητα, Το ποτάμι, ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρώων, Πλεύση Ελευθερίας κ.α.
Σχόλια:
• Η πλειοψηφία των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει αποφασίσει ποιο κόμμα θα υποστηρίξει στις ευρωεκλογές του Μάϊου. Το 25,7% των πολιτών δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΝΔ ενώ το 17,5% ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με ποσοστό πρόθεσης ψήφου 8,6%, το ΚΚΕ με 5,7% και η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με 3,5%.
• Στην εκτίμηση της ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 37,4% βελτιώνοντας σημαντικά το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2014 που είχε λάβει στην ΠΔΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 25,4% σημειώνοντας πτώση 5 ποσοστιαίων μονάδων από τον Μάιο 2014.
• Το ΚΙΝΑΛ εμφανίζει ποσοστό 12,5% στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μεγαλύτερο από το ποσοστό στο σύνολο της χώρας, όπως καταγράφεται στις έρευνες που έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο.
• Το ποσοστό του ΚΚΕ φθάνει στο 8,3% στην ΠΔΕ, αυξημένο συγκριτικά με τις ευρωεκλογές του 2014 αλλά και συγκριτικά με το ποσοστό στο σύνολο της χώρας (Έρευνες ΕΕ).
• Το ποσοστό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ καταγράφεται στο 5,1%, ποσοστό που πιθανόν υποεκτιμάται λόγω περιορισμένης συμμετοχής των ψηφοφόρων του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.
Αναδημοσίευση από http://pelop.gr