Στις Δημοτικές εκλογές 2019, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών σε 332 Δήμους, συμμετέχουν 1.634 υποψήφιοι Συνδυασμοί. Το 2014 συμμετείχαν στις Δημοτικές εκλογές 1.441 Συνδυασμοί για 325 Δήμους (αύξηση 13,4 % το 2019 έναντι του 2014).

· Από τους 1.634 υποψηφίους Δημάρχους, οι 760 (ποσοστό 46,5%) ήταν υποψήφιοι Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων σε προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές (μετά το 1978, έως το 2014).

· Επίσης, από τους 1.634 υποψηφίους Δημάρχους οι 896 (ποσοστό 54,8%) ήταν Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων της δημοτικής περιόδου 2014-2019.

Ειδικότερα όμως, σε σχέση με το 2014, σημειώνουμε τα εξής :

·  Από τους σημερινούς 325 Δημάρχους (εκλεγέντες το 2014) είναι εκ νέου υποψήφιοι το 2019 οι 254 (ποσοστό 78,15 %). Δηλαδή 78 τουλάχιστον Δήμοι θα αλλάξουν Δήμαρχο.

·  Από τους υπόλοιπους 1.187 υποψηφίους Δημάρχους του 2014, που δεν εξελέγησαν Δήμαρχοι, οι 376 (ποσοστό 32,7 %) είναι πάλι υποψήφιοι το 2019.

 

2)ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 2019 ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΕΣ 1990-2014

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των υποψηφίων Δημάρχων του 2019 που είχαν τουλάχιστον μία (1) θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το 1990 έως το 2014. (Δεν υπάρχουν υποψήφιοι Δήμαρχοι των Δημοτικών Εκλογών 2019 με εκλογή πριν από το 1990).

Προηγούμενες Θητείες Σύνολο υποψηφίων Δημάρχων 2019
1 196
2 90
3 64
4 24
5 16
6 9
7 1

 

3)ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

Και το 2019, όπως το 2014, υπάρχουν 4 Δήμοι (Αγαθονησίου, Λειψών, Αγίου Ευστρατίου, Σικίνου), στους οποίους δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός, αφού μόνο ένας Συνδυασμός θα «διεκδικήσει» τη Δημοτική Αρχή.

Επιπλέον, σε 26 ακόμη Δήμους δεν θα γίνουν εκλογές τη Β’ Κυριακή,αφού ο Δήμαρχος θα αναδειχθεί από την πρώτη Κυριακή, μεταξύ δύο Υποψηφίων.

 

4)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων Υποψήφιοι Συνδυασμοί Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μέγιστος αριθμός υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 642 105 4.433 4.874
Αττικής 2.220 434 20.145 23.168
Βορείου Αιγαίου 261 43 1.642 1.794
Δυτικής Ελλάδας 559 102 4.548 4.844
Δυτικής Μακεδονίας 357 58 2.358 2.568
Ηπείρου 470 80 3.043 3.348
Θεσσαλίας 729 105 4.449 4.828
Ιονίων Νήσων 281 59 2.345 2.584
Κεντρικής Μακεδονίας 1.254 211 9.831 11.022
Κρήτης 644 94 3.822 4.250
Νοτίου Αιγαίου 638 103 3.028 3.256
Πελοποννήσου 744 138 5.560 6.124
Στερεάς Ελλάδας 709 102 4.085 4.430
ΣΥΝΟΛΟ 9.508 1.634 69.289 77.090

Το σύνολο των υποψήφιων Δημοτικών συμβούλων είναι περίπου το 90% του μέγιστου αριθμού υποψηφίων Δημοτικών συμβούλων

 

5)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Πληθυσμιακή τάξη Μέλη Δ.Σ. Δήμοι Συνδυασμοί Αναλογία
έως 2.000 13 27 62 2,30
2.001 – 5.000 17 23 69 3,00
5.001 – 10.000 21 34 125 3,68
10.001 – 30.000 27 136 619 4,55
30.001 – 60.000 33 62 370 5,97
60.001 – 100.000 41 34 255 7,50
100.001 – 150.000 45 10 70 7,00
άνω των 150.000 49 6 64 10,67
ΣΥΝΟΛΟ 332 1.634 4,92

 

6)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Δήμοι Συνδυασμοί Αναλογία
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 22 105 4,77
Αττικής 66 434 6,58
Βορείου Αιγάίου 11 43 3,91
Δυτικής Ελλάδας 19 102 5,37
Δυτικής Μακεδονίας 13 58 4,46
Ηπείρου 18 80 4,44
Θεσσαλίας 25 105 4,20
Ιονίων Νήσων 11 59 5,36
Κεντρικής Μακεδονίας 38 211 5,55
Κρήτης 24 94 3,92
Νοτίου Αιγαίου 34 103 3,03
Πελοποννήσου 26 138 5,31
Στερεάς Ελλάδας 25 102 4,08
ΣΥΝΟΛΟ 332 1.634 4,92

Η μεγαλύτερη αναλογία υποψηφίων ανά Δήμο εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου υπάρχουν οι μεγάλοι Δήμοι με τους περισσότερους υποψήφιους Συνδυασμούς, ενώ η αντίστοιχη μικρότερη εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το ίδιο συνέβαινε και στις Δημοτικές Εκλογές του 2014.

Η μέση αναλογία υποψηφίων Συνδυασμών ανά Δήμο είναι 4,92 .

 

7)ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Μεταξύ των υποψήφιων Δημάρχων των εκλογών του 2019 υπάρχουν 176 γυναίκες (ποσοστό 10,8%), ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014 υπήρχαν 153 γυναίκες (ποσοστό 10,6%).

Η κατανομή των υποψηφίων Δημάρχων ανά φύλο και Περιφέρεια φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Περιφέρεια Δήμοι Υποψήφιοι Δήμαρχοι Άνδρες Γυναίκες Ποσοστό Γυναικών
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 22 105 95 10 9,52 %
Αττικής 66 434 384 50 11,52 %
Βορείου Αιγάίου 11 43 37 6 13,95 %
Δυτικής Ελλάδας 19 102 97 5 4,90 %
Δυτικής Μακεδονίας 13 58 49 9 15,52 %
Ηπείρου 18 80 75 5 6,25 %
Θεσσαλίας 25 105 94 11 10,48 %
Ιονίων Νήσων 11 59 54 5 8,47 %
Κεντρικής Μακεδονίας 38 211 186 25 11,85 %
Κρήτης 24 94 88 6 6,38 %
Νοτίου Αιγαίου 34 103 87 16 15,53 %
Πελοποννήσου 26 138 126 12 8,70 %
Στερεάς Ελλάδας 25 102 86 16 15,69 %
ΣΥΝΟΛΟ 332 1.634 1.458 176 10,8 %

ενώ η αντίστοιχη κατανομή, ανά φύλο και πληθυσμιακή τάξη, εμφανίζεται στον επόμενο Πίνακα:

Πληθυσμιακή τάξη Δήμοι Υποψήφιοι Δήμαρχοι Άνδρες Γυναίκες Ποσοστό γυναικών
έως 2.000 27 62 50 12 19,35 %
2.001 – 5.000 23 69 62 7 10,14 %
5.001 – 10.000 34 125 119 6 4,80 %
10.001 – 30.000 136 619 555 64 10,34 %
30.001 – 60.000 62 370 329 41 11,08 %
60.001 – 100.000 34 255 223 32 12,55 %
100.001 – 150.000 10 70 62 8 11,43 %
άνω των 150.000 6 64 58 6 9,38 %
ΣΥΝΟΛΟ 332 1.634 1.458 176 10,8 %

 

Πηγή δεδομένων: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr
Προηγούμενο άρθροΝέος σεισμός στην Κυλλήνη
Επόμενο άρθροΑστυνομία: Δίνεται λύση στο πρόβλημα με την καθαριότητα των υπηρεσιών