Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου: Οι τέσσερις αποφάσεις που πήρε (έγγραφα)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=426509662134249&id=107160984069120

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=426509478800934&id=107160984069120

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=426509122134303&id=107160984069120

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=426508718801010&id=107160984069120