Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου: Πρόταση για την ανακύκλωση γυάλινων αντικειμένων

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288842782567605&id=107160984069120&__xts__%5B0%5D=68.ARDWj1w5WVyZgkA3PeG5fNmy84SK50MBaG4OkOkazRHYdyBMxfTjFd35WQh4ptIsKEzPV_JGasPr0bkO4AhxcGDDYHpC4HbNV3xpiW8L8LzpfaQXEUEL-AC63bbhSJN8fxKuYfQzBb5OAaaTOV1Vio2urVyQzo3JCYzTCNyfEmYqdXWCC2GtMeOHwGtfF8FxHhap2stE6Rx4r47esNbuq42E8ZxYQXSqAIWT9sl4gyWLZLOEXKo3kpPlomkHGKkubOoG82kLimqHySnQGHXmk4aSjEzeByCTaJ8YH3HYlYvRN4rz0ciFibin0WLcQqjLHZWtU_InbjSCiOqxg5i9O00&__tn__=-R