Όλες οι λεπτομέρειες στην προκήρυξη του Γηροκομείου εδώ