Αγαπητό μαγκαζίνο

Μια μέρα μετά την Ιθάκη και στην Κεφαλονια, το δημοτικό συμβούλιο είπε ΟΧΙ στις εξορύξεις πετρελαίου στο Ιόνιο, αφού συμφώνησε στο ψήφισμα που κατέθεσε ο δημοτικος σύμβουλος Μάκης Δημητράτος:

Οι κάτοικοι  Κεφαλονιάς και Ιθάκης  τασσόμαστε ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο με όποιους όρους και αν αυτή προταθεί ή συμφωνηθεί.

Η παραπάνω δραστηριότητα:

  • Είναι άκρως ρυπογόνος με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον που ζούμε  και τον πρωτογενή μας τομέα.
  • Είναι ασύμβατη με το ποιοτικό τουριστικό προϊόν που προσφέρουν τα  νησιά μας και θα επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημία σ΄αυτόν τον τομέα.
  • Ενέχει το κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος εξαιτίας παραγόντων που αφορούν σε κάθε εξόρυξη, αλλά και της υψηλής σεισμικότητας της περιοχής, ενώ η εταιρεία απαλλάσσεται αποζημίωσης όταν το ατύχημα προκληθεί από φυσικά αίτια.
  • Τα δημόσια έσοδα από τις εξορύξεις είναι πενιχρά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν λύση για την οικονομία του τόπου και της χώρας.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε την έμπρακτη δέσμευση όλων των αρμοδίων για την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου“.

Ο τοπικός αναλυτης