Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου: Μοσχονάς & Μαρκέτος υπεύθυνοι για την χορήγηση αδειών για τα σκάφη αναψυχής

Διαβάστε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο διαύγεια:

https://diavgeia.gov.gr/doc/960%CE%9B46%CE%9C%CE%933%CE%9E-34%CE%91?inline=true