Διονύσης Μινέτος: “Αφιερωμένο με πολύ αγάπη στα επικοινωνιακά επιτελεία των κ.κ. Παρίση & Ανουσάκη” (εικόνες)

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ κ.κ. ΠΑΡΙΣΗ & ΑΝΟΥΣΑΚΗ
Η εικόνα 1 είναι μια Προεκλογική υπόσχεση του έτους 2019.
Οι εικόνες 2 και 3 είναι – κατά τους κ.κ. Παρίση και Ανουσάκη – οι λεγόμενες «θεωρητικές & φιλοσοφικές ασκήσεις επί χάρτου».
Ακολουθούν εικόνες με το έγινε στην πραγματικότητα.
Αλλά και εικόνες με το πώς ήταν η πραγματικότητα.
Όστις σκάπτει λάκκον θέλει πέσει εις αυτόν και ο λίθος θέλει επιστρέψει εις τον κυλίοντα αυτόν. (Παλαιά Διαθήκη)