Διονύσης Μινέτος: Σπουδαία ημέρα σήμερα για το Αργοστόλι. Είναι η επίσημη πρώτη, για την φάση της κατασκευής του Μουσείου «Γεράσιμου Σκλάβου» (εικόνες)

Σπουδαία ημέρα σήμερα για το Αργοστόλι. Είναι η επίσημη πρώτη, για την φάση της κατασκευής του Μουσείου «Γεράσιμου Σκλάβου».
Τα επόμενα 24ωρα, θα λάβει χώρα η εγκατάσταση του εργοταξίου και η εκκίνηση των εργασιών για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού πολιτιστικού σχεδίου το οποίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό εντός της τρέχουσας χρονιάς, το Δεκέμβριο.
Σήμερα, με τον Δ/νση του έργου, Πολιτικό Μηχανικό κ. Καραμανίδη και την ομάδα του από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας, τον Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Τσιλιμιδό και τους Προϊσταμένους της Τεχνικής Υπηρεσίας, διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες επί τόπου.
Εξ ορισμού, η παραδοσιακή αποστολή ενός Μουσείου είναι η διαφύλαξη της μνήμης και του πολιτισμού. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλα τα Μουσεία. Στις μέρες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Μουσείων των οποίων ο κύριος σκοπός πίσω από την απόφαση για την κατασκευή τους ήταν και είναι η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση της αστικής οικονομίας της πόλης στην οποία κατασκευάστηκαν.
Με άλλα λόγια, πέρα από τον προφανή πολιτιστικό στόχο των υποδομών αυτών, όλο και περισσότερες πολιτιστικές υποδομές και κυρίως Μουσεία, τοποθετούνται στο επίκεντρο Στρατηγικών Αστικής Ανάπτυξης υπηρετώντας παράλληλα σημαντικούς οικονομικούς στόχους. Αυτή είναι και η επιδίωξη για το «Μουσείο Γεράσιμου Σκλάβου».
Τα Μουσεία μπορούν να είναι εργαλεία αστικής ανάπτυξης. Πολλές φορές μάλιστα, τα θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα που επιφέρουν στην αστική οικονομία ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά οφέλη.
Σε αντίθεση με τα άλλα Μουσεία που έχουμε (Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο) των οποίων το (σπουδαίο) περιεχόμενο είναι «τοπικού χαρακτήρα», το περιεχόμενου του Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου είναι «υπερτοπικού χαρακτήρα» γιατί αφορά ευθέως τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Ο Σκλάβος ήταν ένας από τους κορυφαίους γλύπτες του 20ου αιώνα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με το εικαστικό ταξίδι τέχνης και ζωής του να ξεπερνά τα όρια της χώρας μας. Στα έργα του βρίσκεις τα δακτυλικά αποτυπώματα της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Τέχνης.
Η καινοτόμα και δημιουργική διαχείριση ενός τέτοιου πολιτιστικού πόρου μετά την κατασκευή του, είναι δυνατόν να παράξει τεράστια οφέλη για το νησί μας και για το Αργοστόλι.

Σπουδαία ημέρα σήμερα για το Αργοστόλι. Είναι η επίσημη πρώτη, για την φάση της κατασκευής του Μουσείου «Γεράσιμου…

Posted by Dionysios Minetos on Wednesday, February 1, 2023