Ε.Α.Σ.: Εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση δύο ερευνητικά έργα στην Κεφαλονιά

        Ο Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ) Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι εγκρίθηκαν  από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης δύο έργα τα οποία είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Ίδρυση & λειτουργία Επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

       Ειδικότερα, τα δύο ερευνητικά έργα, που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση  ανάμεσα σε συνολικά 11 υποψήφια έργα που κατατέθηκαν στην ίδια ενότητα, αφορούν στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης στην γεωργοκτηνοτροφία και είναι τα εξής

       Το ερευνητικό έργο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (ως Συντονιστής Φορέας, με επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Σ.Α. Θεοτοκάτο), το ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών (με επιστημονικό υπεύθυνο Καθηγητή Δρ. Δ. Κουρέτα), και την Pharmacognose ΑΕ τεχνοβλαστό του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Α. Σκαλτσούνη), θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει, καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν τη διαχείριση των γεωργικών παραπροϊόντων, κυρίως της ελαιοκομίας, με σκοπό την αξιοποίησή τους ως ζωοτροφές.

      Το ερευνητικό έργο «BEST  RUMIN» στο οποίο ανάμεσα στους εταίρους συμπεριλαμβάνονται, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, (ως Συντονιστής Φορέας, με επιστημονική υπεύθυνη Δρ. Λ. Αικατερινιάδου), ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (με επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Σ.Α. Θεοτοκάτο)  και η  Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (με επιστημονικό υπεύθυνο κ. Ν. Μουζακίτη). Δεδομένου ότι τα Νησιά μας αποτελούν την βασικότερη κτηνοτροφική περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αγοράς και της οικονομίας με τον εκσυγχρονισμό της εκτροφής αιγοπροβάτων βασιζόμενο σε γενετική αντοχή στην τρομώδη νόσο,  γενετικούς δείκτες ανθεκτικότητας στην προϊούσα πνευμονία και γενετικά χαρακτηριστικά για υψηλότερη παραγωγή γάλακτος και η αναβίωση παραδοσιακών τυριών.

       Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Φορέων, όπως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Συνεταιρισμό και Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα έχει σημαντικά και πολλαπλά οφέλη για όλους και κατ’ επέκταση για τα Νησιά μας, ενισχύοντας την εικόνα τους στο χάρτη της γεωργοκτηνοτροφίας.

     Από Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ