Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ-ΑΕ.

Διαβάστε τι συζητήθηκε καθώς και τις αποφάσεις που ελήφθησαν εδώ