ΕΔΑΚΙ: Ο Δήμος Ληξουρίου εξόφλησε το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών-Συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα αποκομιδής

Ανακοίνωση
Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Ληξουρίου ότι εξοφλήθηκε το
μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του Δήμου Ληξουρίου προς την Εταιρεία μας
και συνεπώς το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων και υλικών
ανακύκλωσης θα συνεχίσει να εκτελείται κανονικά, χωρίς καμία μείωση των
υφιστάμενων δρομολογίων.
Η Διαδημοτική Επιχείρηση για σχεδόν σαράντα χρόνια από την ίδρυση της,
εκτελεί καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το δύσκολο χρέος που
έχει αναλάβει απέναντι στους δημότες, καθιστώντας διαχρονικά την Κεφαλονιά
ως το καθαρότερο νησί. Την επιτυχία της την οφείλει στους εργαζομένους της
και στο προσωπικό της. Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό αξίζουν σεβασμό.
Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται και η πολιτική ελαφρότητα που
αντιμετωπίζεται ένα τόσο κομβικής σημασίας ζήτημα για το νησί μας,
δημιουργούν κίνδυνους απορρύθμισης με όποιες αρνητικές συνέπειες δύνανται
να προκύψουν για την δημόσια υγεία των κατοίκων.
Οι αρνητικές επιπτώσεις πρόχειρων πολιτικών επιλογών και πολιτικών
λεονταρισμών από τους αρμοδίους φορείς, κατώτερους των περιστάσεων,
αρχίζουν να διαφαίνονται.
Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα
ένα τόσο κομβικής σημασίας ζήτημα για το νησί μας, να σεβαστούν την ιστορία
μας και το προσωπικό μας.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΑΚΙ-ΑΕ ΟΤΑ
Αργύρης Γαβριελάτος