ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος μήνας για την ανακύκλωση απορριμμάτων στον Δήμο Ιθάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος μήνας για την ανακύκλωση απορριμμάτων στον
Δήμο Ιθάκης, η οποία συντελέστηκε κατόπιν σύμβασης που υπογράφηκε με
την ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στο πλαίσιο της
ομαλότερης διαχείρισης των απορριμμάτων έγιναν συναντήσεις με φορείς της
Ιθάκης, με σκοπό την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχωρισμού,
συλλογής, μεταφοράς και αποκομιδής τους. Συμφωνήθηκε η προτεραιότητα
στις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, η ενημέρωση του
πληθυσμού για την σημασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων στην πηγή,
αλλά και τα οφέλη της ανακύκλωσης εν γένει.
Παραθέτουμε ενδεικτικές χρήσιμες πληροφορίες για την ανακύκλωση των
απορριμμάτων:
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟPΡΙΠΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ
Αλουμίνιο
Πλαστικό
Γυαλί
Χαρτί
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ
Υπολείμματα τροφών
Μπαταρίες
Ηλεκτρικές μικροσυσκευές
Οικοδομικά υλικά
Τζάμια
Υφάσματα
Κλαδιά δέντρων
Αντικείμενα από ξύλο ή δέρμα
Ιατρικά απόβλητα
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ
ΚΑΔΟΥΣ:
Αδειάζουμε εντελώς το περιεχόμενο των ανακυκλώσιμων συσκευών.
Ξεπλένουμε τις συσκευασίες.
Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια.
Αφαιρούμε τα πώματα και συμπιέζουμε τις συσκευασίες ούτως ώστε να
μειωθεί ο όγκος τους.
Τέλος, τονίζεται πως με την συνεργασία δημοτών και φορέων θα επιτευχθούν
τα μέγιστα αποτελέσματα στη διαδικασία της ανακύκλωσης και της
αποκομιδής των απορριμμάτων γενικότερα, προς όφελος του περιβάλλοντος
και του κοινωνικού συνόλου.
Αργύρης Γαβριελάτος
Πρόεδρος ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ