ΕΔΑΚΙ: Προχωρά στην πρόσληψη 5 ατόμων-Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά (προκήρυξη)

Δείτε τις λεπτομέρειες στην προκήρυξη της ΕΔΑΚΙ εδώ