Δείτε αναλυτικά τι συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Δ/Σ της ΕΔΑΚΙ για το θέμα αυτό εδώ καθώς και την απόφαση για τον ορισμό δικηγόρου που θα κάνει την προσφυγή στο ΣτΕ εδώ